Najnovšie projekty

Vážené dámy a páni,

Vítame vás na stránkach spoločnosti EUCO Group a.s., Spoločnosť tvoria viaceré firmy s dlhoročnými skúsenosťami z domáceho ale aj zahraničného trhu. Spoločnosť je založená na poznaní, že úspech môže byť dosiahnutý... 
čítať viac »

S úctou,
Pavol Malovecký, PhD., Predseda predstavenstva

Technológia

Techmatik SHP 5000C PRO

Concrete blok machine

Partneri